Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Archiwum Zakładowe

Kogo dotyczy  

Wszyscy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dokument tożsamości do wglądu
 • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK S.A. W ŁODZI NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z dopiskiem:
  "Za wydanie dokumentów z Archiwum Zakładowego"

  BIP  

  Telefon   42 6545356
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

  Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

  Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

  Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.