Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny przez szkoły i placówki publiczneh

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o przeprowadzenie kontroli pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na szkoły lub placówki publiczne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego

Kogo dotyczy  

Osoby prawne (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego) osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Miesiąc z możliwością przedłużenia do 2 m-cy

Opłaty  

Wartość wyliczona indywidualnie w decyzji rachunkowej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny przez szkoły i placówki publiczneh

Wydanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny przez szkoły i placówki publiczneh

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o przeprowadzenie kontroli pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na szkoły lub placówki publiczne.