Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

Usługa umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysłanie wniosku o wydanie opinii lub rekomendacji na temat ich działalności w celu przedłożenia jej innemu podmiotowi lub instytucji, wymagającej tego rodzaju dokumentów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej - Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie opinii/rekomendacji
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon  
 • (42) 638-46-99
 • (42) 272-63-74
 • (42) 638-51-08
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

  Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

  Usługa umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysłanie wniosku o wydanie opinii lub rekomendacji na temat ich działalności w celu przedłożenia jej innemu podmiotowi lub instytucji, wymagającej tego rodzaju dokumentów.