Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii dotyczącej apteki, w której może być odbywany staż

Dziekan wydziału uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone są studia na kierunku farmacja składa wniosek o wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż, w związku z koniecznością odbycia co najmniej sześciomiesięcznej przeddyplomowej praktyki zawodowej przez studentów farmacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Wydziały uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na których prowadzone są studia na kierunku farmacja.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydawanie opinii dotyczącej apteki, w której może być odbywany staż
Czas realizacji  

Wydanie opinii dotyczącej apteki, w których może być odbywany staż winno być załatwione niezwłocznie. Wydanie opinii powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Opłaty  

Od wydania opinii nie są pobierane żadne opłaty.

Tryb odwoławczy  

Od wydania opinii nie służy odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Opinia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wydanie opinii
 • staż w aptece
 • Wydanie opinii dotyczącej apteki, w której może być odbywany staż

  Dziekan wydziału uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone są studia na kierunku farmacja składa wniosek o wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż, w związku z koniecznością odbycia co najmniej sześciomiesięcznej przeddyplomowej praktyki zawodowej przez studentów farmacji.