Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie odpisu z księgi rejestrowej miejskich instytucji kultury

Celem usługi jest wydanie skróconego lub pełnego odpisu z księgi rejestrowej miejskich instytucji kultury.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Gmina Miejska Kraków

Kogo dotyczy  

Instytucje Kultury dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Potwierdzenie przelewu
 • Wniosek o wydanie odpisu
Czas realizacji  

14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa tj. 5 zł/strona.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Aktualny odpis z Rejestru Instytucji Kultury.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o odpis 2. Przyjęcie dowodu opłaty 3. Realizacja odpisu z RIK 4. Wydanie odpisu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odpis z rejestru
 • rejestr instytucji
 • instytucje kultury
 • Wydanie odpisu z księgi rejestrowej miejskich instytucji kultury

  Celem usługi jest wydanie skróconego lub pełnego odpisu z księgi rejestrowej miejskich instytucji kultury.