Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Kopie dokumentacji osobowej i płacowej wydawane są dla: 1) byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, których założycielem był Wojewoda, 2) pełnomocników ww., 3) zstępnych ww., 4) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5) innych przedsiębiorstw ustalających kapitał początkowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
Czas realizacji  

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria Ogólna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie kopii dokumentów

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/emerytura/index.html

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.