Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty ubiegające się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego
  • W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego
Czas realizacji  

Do 3 miesięcy

Opłaty  

40 zł od każdego z odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych (podatków)

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej