Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób dokumentujących praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii musisz najpierw uzyskać dziennik praktyki zawodowej. W dzienniku będziesz dokumentować przebieg swojej praktyki zawodowej.

Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane. W dzienniku praktyki dokonujesz wpisów dotyczących prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych.

Informacje dotyczące rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej, znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Geodeta Kraju

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - format .pdf Pobierz
 • Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - format .docx Pobierz
Czas realizacji  

Przepisy nie regulują terminu, w którym ma być wydany dziennik praktyki zawodowej. Zwykle odbywa się to w dniu złożenia wniosku.

Opłaty  

50 zł Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej wpłać na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). W tytule opłaty podaj: • imię i nazwisko, • czego dotyczy opłata: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” • zakres uprawnień, o których nadanie się ubiegasz.

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Dziennik praktyki zawodowej jest wymagany, jeśli ubiegasz się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W dzienniku wpisujesz tylko te prace lub opracowania, które dotyczą uprawnień zawodowych, o których nadanie będziesz się starać. Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej (osobnego dla każdego zakresu uprawnień) złóż do Głównego Geodety Kraju. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii są nadawane w następujących zakresach: • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych • geodezyjne pomiary podstawowe • geodezyjna obsługa inwestycji • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych • redakcja map • fotogrametria i teledetekcja. W dzienniku musisz udokumentować: • rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich • 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia • 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego.

Etapy realizacji usługi  

Sprawę można załatwić: • podczas wizyty w urzędzie • listownie • elektronicznie 1. Złóż wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej złóż do Głównego Geodety Kraju. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub elektronicznie. Jeżeli wniosek wyślesz listownie lub elektronicznie, dziennik zostanie przesłany na adres wskazany we wniosku. 2.Otrzymasz dziennik praktyki zawodowej Zarejestrowany dziennik praktyki zawodowej otrzymasz w dniu złożenia wniosku lub za pośrednictwem poczty. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera: • datę wydania dziennika praktyki zawodowej • imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej • określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana • oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej • potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dziennik praktyki zawodowej
 • geodezja
 • geodeta
 • Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób dokumentujących praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

  Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii musisz najpierw uzyskać dziennik praktyki zawodowej. W dzienniku będziesz dokumentować przebieg swojej praktyki zawodowej.

  Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane. W dzienniku praktyki dokonujesz wpisów dotyczących prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych.

  Informacje dotyczące rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej, znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.