Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
ŁOWICZ, UL. STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy / rozbiórki
 • Przy pobraniu dziennika po raz pierwszy:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 • Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
 • W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć:
  - oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy (oryginał),
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.
Czas realizacji  

Do 3 dni

Opłaty  

Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Dni i godziny  
 • środa, 8-17
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, 8-16
 • Tryb odwoławczy  

  nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie dziennika

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wnioskowanie o wydanie dziennika/rozbiórki 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie dziennika

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiat.lowicz.pl

  Telefon  
 • 468375678
 • 468300083
 • 468300473
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
  Podobne usługi  

  Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

  Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy