Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

osób i instytucji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek od świadczeniobiorcy lub świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej
  • Wniosek z
    urzędu lub od właściwego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych