Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wyciąg z operatu szacunkowego

Usługa służy przekazywaniu organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Z usługi korzystają Ci rzeczoznawcy majątkowi, którzy sporządzili operaty szacunkowe i w związku z tym zobowiązani są na mocy przepisów przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z tych operatów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ prowadzący kataster (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu)

Kogo dotyczy  

Rzeczoznwacy majątkowi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wyciąg z operatu szacunkowego
  Podobne usługi  

  Wyciąg z operatu szacunkowego

  Usługa służy przekazywaniu organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
  Z usługi korzystają Ci rzeczoznawcy majątkowi, którzy sporządzili operaty szacunkowe i w związku z tym zobowiązani są na mocy przepisów przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z tych operatów.