Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie deklaracji wyboru jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty

Usługa umożliwia złożenie deklaracji dotyczącej wyboru jednostki szkoleniowej lekarz, lekarza dentysty jest załącznikiem do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.
Warunkiem jaki należy spełnić jest złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego wraz z załącznikami.
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego.
Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl wraz z wymaganymi załącznikami, m. in. wybór jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewody właściwy ze względu na obszar województwa

Kogo dotyczy  

lekarzy/ lekarzy dentystów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wybór jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z załączonym wzorem
 • w trybie pozarezydenckim: • wybór jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z załączonym wzorem
Czas realizacji  

Wojewoda kieruje zakwalifikowanych lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji wyboru jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty.

Etapy realizacji usługi  

Przesłanie deklaracji wyboru jednostki szkoleniowej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wybór jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty

  Złożenie deklaracji wyboru jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty

  Usługa umożliwia złożenie deklaracji dotyczącej wyboru jednostki szkoleniowej lekarz, lekarza dentysty jest załącznikiem do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.
  Warunkiem jaki należy spełnić jest złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego wraz z załącznikami.
  Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego.
  Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl wraz z wymaganymi załącznikami, m. in. wybór jednostki szkoleniowej lekarza / lekarza dentysty