Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Ujastek 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich oraz opis okoliczności sprawy
  • Kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku
  • Informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenta

Etapy realizacji usługi  

1. Wpływ wniosku. 2. Przeprowadzenie postępowania. 3. Sporządzenie protokołu.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.krakow.wiih.gov.pl

Telefon   12 448 10 30
Fax  
Słowa kluczowe   szczęcie konsument procedura mediacji zakończenie sporu cywilnoprawnego konsument przedsiębiorca

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.