Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
KRAKÓW, ul. Łobzowska 67
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wstrzymanie wykonania decyzji/postanowienia

Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie organu administracji publicznej o wstrzymaniu wykonania decyzji w związku ze wznowieniem postępowania lub w związku z wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, stronie służy prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
W pozostałych przypadkach zażalenie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/winbkrakow

  Telefon   124107300
  Fax   124111246
  Słowa kluczowe   Wstrzymanie wykonania decyzji

  Wstrzymanie wykonania decyzji/postanowienia

  Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.