Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek oraz 2 egzemplarze mapy zasadniczej
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zapewnienie dostaw wody odprowadzanie ścieków

Wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków.