Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Pełny lub aktualny odpis z rejestru zastawów
  • Dowód rejestracyjny
  • Zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego