Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom

Usługa umożliwia dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
  • Kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt
Czas realizacji  

Do 30 dni w sprawach skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

26 zł

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom

Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom

Usługa umożliwia dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom