Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Usługa umożliwia tłumaczowi sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012 r., poz. 652)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN
  • Oświadczenie potwierdzające znajomość sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku.
Wpis do rejestru dokonywany jest bezterminowo, jednak na wniosek tłumacza może zostać zmieniony lub usunięty.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Usługa umożliwia tłumaczowi sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).