Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WARSZAWA, PL. BANKOWY 3/5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy wojewoda

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz tłumaczy systemu językowo-migowego (SJM)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKGON
  • Oświadczenie potwierdzające znajomość polskiego języka migowego (PJM) lub znajomość systemu językowo-migowego (SJM)
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku.
Wpis do rejestru dokonywany jest bezterminowo, jednak na wniosek tłumacza może zostać zmieniony lub usunięty.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.mazowieckie.pl

Telefon   226956070
Fax   226956071
Słowa kluczowe   Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).