Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz tłumaczy systemu językowo-migowego (SJM)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKGON
  • Oświadczenie potwierdzające znajomość polskiego języka migowego (PJM) lub znajomość systemu językowo-migowego (SJM)
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku.
Wpis do rejestru dokonywany jest bezterminowo, jednak na wniosek tłumacza może zostać zmieniony lub usunięty.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).