Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę jednostki organizacyjnej wnioskującej o wpis

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie o treści określonej art. 24 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o usługach turystycznych
 • Dowód wpłaty za wpis do rejestru
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
Czas realizacji  

W przypadku, gdy wniosek jest kompletny w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest wydanie zaświadczenia.

Opłaty  

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 17 zł Dla organizacji prowadzących działalność tzw. non-profit w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł Dla organizacji pożytku publicznego - zwolnienie z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

W przypadku otrzymania decyzji odmownej dot. wpisu do rejestru, za pośrednictwem Marszałka Województwa do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

  Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich