Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OBRZYCKO
URZĄD MIASTA OBRZYCKO
OBRZYCKO, RYNEK RYNEK 19
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Rozwoju

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Następny dzień roboczy po dniu wpływu poprawnego wniosku do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Podobne usługi  

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

.