Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS-W)

Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Kogo dotyczy  

Podatnik posiadający NIP, inny podmiot niż posiadający NIP, zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w związku z czynnościami, dla których przewidziano WIS

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek WIS-W
Czas realizacji  

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku o wydanie WIS (do terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 par.4 Ordynacji podatkowej)

Opłaty  

- opłata za wniosek 40 zł - pełnomocnictwo (jeśli strona działa przez pełnomocnika/pełnomocników) – 17 zł od pełnomocnictwa - opłata z tyt. przeprowadzonych badań i analiz

Tryb odwoławczy  

Możliwość odwołania do II instancji – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Tryb odwoławczy od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji Tryb odwoławczy od postanowienia – zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (decyzja na wniosek)

Etapy realizacji usługi  

1. Wniosek 2. Postępowanie w sprawie wydania WIS a. Wezwania: - do uzupełnienia - do uiszczenia zaliczki z tyt. badań lub analiz - do dostarczenia próbki b. Odpowiedź wnioskodawcy na wezwanie c. Postępowanie dowodowe d. Zawiadomienia 3. Decyzja WIS lub postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • VAT
 • stawka podatku
 • klasyfikacja świadczenia złożonego/kompleksowego
 • klasyfikacja usługi
 • klasyfikacja towaru
 • klasyfikacja budynku
 • klasyfikacja
 • WIS
 • PKWiU
 • PKOB
 • CN
 • Wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS-W)

  Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)