Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WOŁOMIN
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Ogrodowa 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. właściwy samorząd województwa, powiatu lub gminy.

Nazwa komórki organizacyjnej  

[1.12] • Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Wołomin

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg
Czas realizacji  

Niezwłoczne przekazanie wniosku zainteresowanej osoby ubezpieczycielowi

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://wolomin.bip.net.pl

Telefon   227633000
Fax   227633066
Słowa kluczowe   Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg