Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Kraków, ul. Szlak 73
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Usługa umożliwia złożenie wniosku przez nauczyciela do kuratora oświaty o wyznaczenie dyrektora, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kuratorium Oświaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Nauczyciele i dyrektorzy szkół

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu w szkołach
  • Akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia
  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Wyznaczenie dyrektora

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.malopolska.pl/kokrakow

Telefon   124481110
Fax   124481162
Słowa kluczowe  
  • Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły
  • który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela
  • Wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela

    Usługa umożliwia złożenie wniosku przez nauczyciela do kuratora oświaty o wyznaczenie dyrektora, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.