Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WOŁOMIN
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Ogrodowa 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Celem usługi jest wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbestu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

[1.30] • Wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://wolomin.bip.net.pl

  Telefon   227633000
  Fax   227633066
  Słowa kluczowe  
 • odpady
 • azbest
 • Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

  Celem usługi jest wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbestu