Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na prowadzenie działu farmacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielenie zgody na dział farmacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Kogo dotyczy  

Podmiotów ubiegających się o zgodę na dział farmacji, podmioty lecznicze.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Tytuł prawny do pomieszczeń
 • Opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu
 • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie wraz z dokumentami
 • Plan i opis techniczny
Czas realizacji  

30 dni, w sprawie szczególnie skomplikowanej 60

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Tak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku (wymogi formalno - prawne, odpowiednie przygotowanie lokalu) 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   dział farmacji

  Zgoda na prowadzenie działu farmacji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielenie zgody na dział farmacji.