Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wrocław (miasto), ul. Tadeusza Kościuszki 131
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa/Powiatu (z wyjątkiem dróg powiatowych)

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i Powiatu (z wyjątkiem dróg powiatowych)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta Powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1.Wniosek, załączniki, 2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu. 3. Opcjonalnie można załączyć aktualną fotografię wnioskowanych do usunięcia drzew i/lub krzewów
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgoda na usunięcie drzew/krzewów

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Przekazanie wniosku Starosty Powiatu do właściwego Urzędu Gminy, 3. Decyzja wydana przez właściwego. Wójta/Burmistrza.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe  
  • usunięcie drzew
  • krzewów
  • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa/Powiatu (z wyjątkiem dróg powiatowych)

    Wyrażenie zgody na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i Powiatu (z wyjątkiem dróg powiatowych)