Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206, par. 59, ust. 1, pkt. 1,)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

celem przedłożenia dyrektorowi wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Opłaty  

17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

zaświadczenie

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, 2. wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zaświadczenie o wpisie do ewidencji egzaminatorów egzaminator uprawnienia do egzaminowania

  Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania

  Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania