Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przewodników górskich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego
 • Jedna fotografia legitymacyjna o formacie 3 cm. x 4 cm
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Weryfikacja wniosku 3.Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wniosek
 • przewodnik górski
 • identyfikator
 • Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego

  Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego