Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska

Złożenie wniosku o wydanie biletu specjalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych na warsztaty terapii zajęciowej, pracowników zakładów pracy chronionej oraz dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach wychowawczych i domach dziecka.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie z niepełnosprawnością ruchową i zdjęcie
 • zaświadczenie i zdjęcia dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka lub ośrodkach wychowawczych
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • wniosek o wydanie biletu specjalnego
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu na rehabilitację, warsztaty terapii zajęciowej lub zatrudnieniu w ZPCH
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie biletu specjalnego uprawniającego do przejazdu bezpłatnego i wydanie stosownej decyzji. w przypadku decyzji pozytywnej wydanie biletu specjalnego uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • bilet specjalny
 • lokalny transport zbiorowy miasta Łodzi
 • Podobne usługi  

  Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska

  Złożenie wniosku o wydanie biletu specjalnego