Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Uzyskanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

osób i instytucji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Za wydanie każdej pełnej lub rozpoczętej strony poświadczonej za zgodność kopii z oryginałem – 5,00zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Uzyskanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej