Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Uzyskanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osób i instytucji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Za wydanie każdej pełnej lub rozpoczętej strony poświadczonej za zgodność kopii z oryginałem – 5,00zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Wniosek o wydanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej

Uzyskanie archiwalnej dokumentacji architektonicznej