Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wod.-kan.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
  • Dotyczy tylko Gminy Rzezawa - UCHWAŁA NR XXXI/250/21 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 6778)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie projektu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   uzgodnienie projektu
Podobne usługi  

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wod.-kan.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.