Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
  • Dotyczy tylko Gminy Rzezawa - UCHWAŁA NR XXXI/250/21 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 6778)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

W zależności od postanowień zawartych w umowie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Rozwiązanie umowy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rozwiązanie umowy.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.