Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZERWONAK
URZĄD GMINY CZERWONAK
CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deaktywacja konta na platformie eUrząd

Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

użytkownicy platformy eUrząd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Czerwonak

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 7.30-15.00
 • Poniedziałek, 9.00-17.00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, od której się odwołujemy. Zgodnie z art. 127 KPA.

  Rezultat realizacji usługi  

  rozpatrzenie wniosku o deaktywację dostępu do platformy e-Urząd

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Informacja
  Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.czerwonak.pl

  Telefon   616544204
  Fax   618120270
  Słowa kluczowe  
 • deaktywacja
 • platforma
 • eUrząd
 • dostęp
 • Deaktywacja konta na platformie eUrząd

  Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd