Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę do urzędu gminy pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. 2. Dopisanie do spisu wyborców.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • wniosek.
 • spis
 • dopisanie
 • Dopisanie do spisu wyborców

  Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.