Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Dopisanie się do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Urzędnik może dopisać cię tylko do jednego spisu — dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania). Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców.

Niektóre urzędy udostępniają na swoich stronach aplikacje, za pomocą których sprawdzisz, czy jesteś w spisie. Sprawdź, czy twój urząd ma taką aplikację.

Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborca, który: 1. ma skończone 18 lat, 2. posiada prawa wyborcze, 3. chce głosować w innym lokalu wyborczym usytuowanym w gminie, w której mieszka na stałe, 4. chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów, 5. nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować, 6. posiada obywatelstwo polskie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Czas realizacji  

Niezwłocznie. Urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców od razu. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę do urzędu gminy pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Dopisanie do spisu wyborców.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • wniosek
 • spis
 • dopisanie
 • Dopisanie się do spisu wyborców

  Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

  Urzędnik może dopisać cię tylko do jednego spisu — dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania). Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców.

  Niektóre urzędy udostępniają na swoich stronach aplikacje, za pomocą których sprawdzisz, czy jesteś w spisie. Sprawdź, czy twój urząd ma taką aplikację.

  Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.