Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Kraków, ul. Szlak 73
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

Dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Kurator Oświaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Dyrektorzy szkół/placówek

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek dyrektora szkoły/placówki lub organu nadzoru pedagogicznego lub organu prowadzącego szkołę/placówkę lub rady szkoły/placówki lub rady rodziców
Czas realizacji  

3 miesiące (z zastrzeżeniem, że do tego okresu nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły/placówki w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku dyrektorów zatrudnionych w szkołach/placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych).

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

ocena pracy dyrektora

Etapy realizacji usługi  

złożenie wniosku, przygotowanie karty oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/kokrakow

  Telefon   124481110
  Fax   124481162
  Słowa kluczowe   ocena pracy dyrektora

  Dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

  Dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki