Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie zadań o dotację na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych

Udzielanie dotacji podmiotowej z budżetu Państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Spółek wodnych i ich związków działających na terenie województwa małopolskiego realizujące w ramach działalności bieżącej prace i roboty z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

do końca okresu rozliczeniowego tj. 31 grudnia

Opłaty  

Zwolnienie z opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Podpisanie umowy na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych wraz z określeniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Podpisanie umowy 3. Realizacja wykonania zadania 4. Rozliczenie wykonanych prac 5. Wypłata dotacji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   123921126
  Fax   123921438
  Słowa kluczowe   dotacja urządzenia melioracyjne utrzymanie

  Dofinansowanie zadań o dotację na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych

  Udzielanie dotacji podmiotowej z budżetu Państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych