Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE
URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE
ALEKSANDRÓW, 39 B
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ właściwy administracji publicznej, np. marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
  drogowym.
 • Załączniki:

  1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy zgodnie z rozkładem jazdy, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r,

  3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

  5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

  6. cennik,

  7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
  przewozy (wyłącznie autobusy),

  8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy

  regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
 • II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

  2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

  3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy

  4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,

  6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wynosi w zależności od okresu ważności zezwolenia oraz zasięgu przewozów (wojewódzkie/międzywojewódzkie): do 1 roku - 350 zł/500 zł do 2 lat – 400 zł/550 zł do 3 lat – 450 zł/600 zł do 4 lat – 550 zł/650 zł do 5 lat – 600 zł/700 zł Zmiana zezwolenia - opłata wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia. Wypis z zezwolenia - opłata w wysokości: 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia, w przypadku wydania zezwolenia, 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, 11 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia. Przedłużenie zezwolenia - opłata jak za wydanie zezwolenia. Dla przewozów regularnych specjalnych opłata wynosi 50% odpowiedniej opłaty obowiązującej przy przewozach regularnych.

Numer konta  

92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

Tytuł wpłaty  

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych krajowych

Kwota (PLN)  

400

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. uzgodnienie wydania/zmiany zezwolenia 4.udzielnie/zmiana/przedłużenie zezwolenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.aleksandrow.net.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym