Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie patronatu honorowego lub zgody organu na udział w komitecie honorowym wydarzenia lub inicjatywy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Instytucje, urzędy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje podejmujące inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności Regionu lub promocji Regionu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie patronatu honorowego lub zgody organu na udział w komitecie honorowym wydarzenia lub inicjatywy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie patronatu honorowego lub zgody organu na udział w komitecie honorowym wydarzenia lub inicjatywy.