Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

Przedłużenie uprawnień, wymiana dokumentu lub wydanie wtórnika legitymacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

starosta właściwy ze względu na adres zamieszkania instruktora

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Kogo dotyczy  

Instruktora

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) wniosek o przedłużenie legitymacji
 • 2) wniosek o wymianę legitymacji
 • 3) wniosek o wydanie wtórnika legitymacji
Czas realizacji  

Niezwłocznie, najpóźniej Do 7 dni

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o odmowie załatwienia sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Przedłużenie uprawnień lub wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji, zmiana rejestrów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. przedłużenie uprawnień, wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji lub zmiana w rejestrze

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.krakow.pl

Telefon  
 • 126169113
 • 126169385
 • 126169355
 • Fax  
  Słowa kluczowe  
 • wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji lub zmiana w rejestrze
 • przedłużenie uprawnień
 • Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

  Przedłużenie uprawnień, wymiana dokumentu lub wydanie wtórnika legitymacji