Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów
stanu cywilnego możesz dostać jeden dokument – zaświadczenie o stanie cywilnym.
Możesz je wykorzystać, aby załatwić wiele różnych spraw, na przykład: podatkowych,
ubezpieczeniowych, socjalnych lub związanych z uzyskaniem kredytu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Jeżeli robisz płatność przelewem bankowym dołącz przygotowane potwierdzenie przelewu do wniosku
Czas realizacji  

1. Jeśli będzie to możliwe, kierownik USC wyda ci zaświadczenie od razu. Akt – na podstawie którego wyda ten dokument – musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz: do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej, do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej. Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega urząd stanu cywilnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję. 2. W niektórych przypadkach twoje zaświadczenie może zostać wydane automatycznie. System wygeneruje zaświadczenie bezpośrednio z rejestru państwowego, a potem prześle zaświadczenie na twoją skrzynkę Gov (ePUAP). Będzie to możliwe, jeśli: wybierzesz we wniosku – odbiór zaświadczenia na skrzynkę Gov (ePUAP), w trakcie wypełniania wniosku system potwierdzi, że są spełnione inne warunki, które pozwolą na automatyczne wydanie zaświadczenia. Na przykład, że akt stanu cywilnego jest w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.

Opłaty  

38 zł Zaświadczenie o stanie cywilnym wydane bezpośrednio z rejestru i przesłane na skrzynkę ePUAP jest nieodpłatne.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym UWAGA: Zaświadczenie o stanie cywilnym przesłane na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku przez urząd lub automatyczne wygenerowanie zaświadczenia, 3. Odbiór zaświadczenia, jeżeli wybrałeś

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o stanie cywilnym

  Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

  Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów
  stanu cywilnego możesz dostać jeden dokument – zaświadczenie o stanie cywilnym.
  Możesz je wykorzystać, aby załatwić wiele różnych spraw, na przykład: podatkowych,
  ubezpieczeniowych, socjalnych lub związanych z uzyskaniem kredytu.