Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uzyskaj zaświadczenie o danych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

Potrzebujesz dokumentu, który zawiera między innymi informację o sporządzonych aktach
stanu cywilnego twoich lub innej osoby albo o zamieszczonych w rejestrze danych? Możesz
dostać jeden dokument – zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w
rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kierownik urzędu stanu cywilnego

Kogo dotyczy  

Osoba, której dotyczy zaświadczenie, i jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, Zstępni – potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki. Wstępni – członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun, osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu), sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Jeśli jesteś pełnomocnikiem – pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo
 • Jeśli płacisz przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu
 • Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie dotyczące osoby z dalszej rodziny (która nie jest twoim współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem) lub osoby spoza rodziny – dokument, który potwierdzi twój interes prawny;
Czas realizacji  

1. Jeśli akt lub akty stanu cywilnego są w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wniosek, 2. Akty są sporządzane w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Może to zająć więcej czasu. Jeśli złożysz wniosek w urzędzie stanu cywilnego, w którym: jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek, nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – zaświadczenie dostaniesz w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek. W niektórych przypadkach twoje zaświadczenie może zostać wydane automatycznie. System wygeneruje zaświadczenie bezpośrednio z rejestru państwowego, a potem prześle je na twoją skrzynkę Gov (ePUAP). Będzie to możliwe, jeśli: Składasz wniosek o zaświadczenie, które dotyczy: twoich danych,danych twoich dzieci lub rodziców,

Opłaty  

24 zł, Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – zapłacisz dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy  

Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wydania zaświadczenia, jeśli na przykład chcesz dostać zaświadczenie dotyczące danych innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. W takim przypadku masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zaświadczenia o danych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku (jeżeli zaświadczenie nie zostało wydane automatycznie). 3. Odbiór zaświadczenia (jeżeli zaświadczenie nie zostało wydane automatycznie).

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzyskanie zaświadczenia o danych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

  Uzyskaj zaświadczenie o danych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

  Potrzebujesz dokumentu, który zawiera między innymi informację o sporządzonych aktach
  stanu cywilnego twoich lub innej osoby albo o zamieszczonych w rejestrze danych? Możesz
  dostać jeden dokument – zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w
  rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.