Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Mogilska 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie likwidacji / zmniejszenia obszaru chronionego krajobrazu

Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Projekt uchwały sejmiku województwa wraz z uzasadnieniem Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie projektu uchwały

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie postanowienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

  Telefon   126198120
  Fax   126198122
  Słowa kluczowe   uzgodnienie obszaru chronionego krajobrazu

  Uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie likwidacji / zmniejszenia obszaru chronionego krajobrazu

  Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu