Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu technicznego zjazdu z drogi gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektu technicznego zjazdu z drogi gminnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby projektujące obsługę obiektów lub innych nieruchomości obsługiwanych z drogi gminnej na terenie administracyjnym miast po otrzymaniu decyzji lokalizacji i warunków technicznych zjazdu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu
  • Projekt techniczny zjazdu
  • Decyzja lokalizacji i warunków technicznych zjazdu
  • W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika właściciela działki należy dołączyć pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Stronie nie przysługuje odwołanie

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu technicznego zjazdu z drogi gminnej

Uzgodnienie projektu technicznego zjazdu z drogi gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektu technicznego zjazdu z drogi gminnej.