Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub remontu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie służącej drodze i organizacji ruchu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa.

Kogo dotyczy  

Osoby projektujące infrastrukturę techniczną lub jej remont w pasie drogi publicznej – gminnej na terenie administracyjnym miasta Kętrzyn

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w drodze
 • Projekt zagospodarowania z wskazaną lokalizacją urządzenia infrastruktury technicznej będącej przedmiotem wniosku
 • Pełnomocnictwo inwestora w przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika inwestora
  oraz Opłata za pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnika
Czas realizacji  

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

W przypadku pełnomocnika – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej
  Podobne usługi  

  Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub remontu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie służącej drodze i organizacji ruchu.