Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub remontu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie służącej drodze i organizacji ruchu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa.

Kogo dotyczy  

Osoby projektujące infrastrukturę techniczną lub jej remont w pasie drogi publicznej – gminnej na terenie administracyjnym miasta Kętrzyn

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w drodze
  • Projekt zagospodarowania z wskazaną lokalizacją urządzenia infrastruktury technicznej będącej przedmiotem wniosku
  • Pełnomocnictwo inwestora w przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika inwestora
    oraz Opłata za pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnika
Czas realizacji  

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

W przypadku pełnomocnika – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej
Podobne usługi  

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub remontu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie służącej drodze i organizacji ruchu.