Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA GOSZCZANÓW
GMINA GOSZCZANÓW
GOSZCZANÓW, UL. KALISKA 19
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy na obiekcie będącym własnością gminy lub w ciągu drogi gminnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Gminy Goszczanów

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.goszczanow.bip.cc

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji reklamy

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy na obiekcie będącym własnością gminy lub w ciągu drogi gminnej.