Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie wyznaczenia aglomeracji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektów propozycji planu aglomeracji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Sejmik Województwa Podlaskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji
  • Projekt planu aglomeracji
  • Mapa w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000 zawierająca m.in.: - granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - granice aglomeracji Mapa w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000 zawierająca m.in.: - granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - granice aglomeracji
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodniony projekt planu wyznaczenia aglomeracji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Prowadzenie uzgodnień.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgadnianie wyznaczenia aglomeracji

Uzgadnianie wyznaczenia aglomeracji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektów propozycji planu aglomeracji.