Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek zawierający opis trasy, charakterystykę trasy z dokładnym określeniem numerów dróg, po których przebiegać będzie pielgrzymka, podaniem miejscowości etapowych każdego dnia przemarszu, wraz z datami i przybliżonymi godzinami przyjścia i wyjścia. Do wniosku można dołączyć również mapkę poglądową, szkic trasy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria ogólna

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

W sprawach dotyczących pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze szerszych informacji udziela również:

Śląski Urząd Wojewódzki
Oddział Zamiejscowy w Częstochowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa

BIP  

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.