Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Parafii, stowarzyszeń i organizacji religijnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o uzgodnienie trasy uroczystości po drogach wojewódzkich , zawierający: a) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora uroczystości, numer telefonu, b) rodzaj i nazwę uroczystości, c) informację o miejscu, trasie pielgrzymki lub procesji po drodze publicznej ze szkicem lub mapą lub planem przemarszu, d) datę rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy, przedział czasowy uroczystości, e) informację o przewidywanej liczbie uczestników uroczystości oraz pojazdów, f) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za porządek podczas uroczystości, g) podpis organizatora lub jego przedstawiciela Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis trasy uroczystości wraz z mapką/szkicem.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria ogólna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ewentualnie wezwanie wnioskodawcy do usunięcia braków we wniosku 3. Organ zasięga Zarządu Dróg Wojewódzkich informując o tym fakcie Wnioskodawcę 4. Wydanie uzgodnienia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

W sprawach dotyczących pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze szerszych informacji udziela również:

Śląski Urząd Wojewódzki
Oddział Zamiejscowy w Częstochowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa

BIP  

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.