Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Parafii, stowarzyszeń i organizacji religijnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o uzgodnienie trasy uroczystości po drogach wojewódzkich , zawierający: a) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora uroczystości, numer telefonu, b) rodzaj i nazwę uroczystości, c) informację o miejscu, trasie pielgrzymki lub procesji po drodze publicznej ze szkicem lub mapą lub planem przemarszu, d) datę rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy, przedział czasowy uroczystości, e) informację o przewidywanej liczbie uczestników uroczystości oraz pojazdów, f) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za porządek podczas uroczystości, g) podpis organizatora lub jego przedstawiciela Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis trasy uroczystości wraz z mapką/szkicem.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ewentualnie wezwanie wnioskodawcy do usunięcia braków we wniosku 3. Organ zasięga Zarządu Dróg Wojewódzkich informując o tym fakcie Wnioskodawcę 4. Wydanie uzgodnienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

  Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.